Leidsche Rijn Centrum

De ontwikkeling van het tweede stadscentrum van Utrecht vereiste nauwgezette communicatie naar bewoners, huurders en stakeholders. 100 kilo droeg hier aan bij door snel en flexibel diverse communicatiemiddelen vorm te geven en te produceren. Onder andere in de vorm van leaflets, advertenties, posters, bouwdoeken en bebording op de bouwplaats tijdens de Dag van de Bouw.

Skills: ontwerp, vastgoed
Client: Leidsche Rijn Centrum