KommaGo

Door de voorheen onder de naam Netwerkshop opererende onderneming werd ons gevraagd mee te denken over de profilering van het bedrijf. Wij bedachten een nieuwe naam, KommaGo, en verzorgden hiervoor de complete nieuwe huisstijl. Deze werd zowel offline in al het drukwerk doorgevoerd, als online in de verschillende webshops van het bedrijf.

Daarnaast werd in samenwerking met Lab3 invulling gegeven aan het doorvoeren van de nieuwe huisstijl in het interieur van hun nieuwe onderkomen.

Fotografie: René Gonkel