Leidsche Rijn Centrum

De ontwikkeling van het tweede stadscentrum van Utrecht vereiste nauwgezette communicatie naar bewoners, huurders en stakeholders. 100 kilo droeg hier aan bij door snel en flexibel diverse communicatiemiddelen vorm te geven en te produceren. Leaflets, advertenties, posters, bouwdoeken en bebording op de bouwplaats tijdens de Dag van de Bouw en na oplevering onder andere ten behoeve van Black Friday.